Jeg tilbyder


Der kan være mange tegn på mistrivsel: angst, tristhed/depression, ensomhed, skænderier og konflikter. Jeg tilbyder professionelle samtaler i min klinik i Åbyhøj – her vil I opleve en varm og hjemmelig atmosfære, hvor der er tid og plads til det, du/I kommer med.

Hjælp til Børn, unge og familier


Mange børn oplever i dag stress, angst, tristhed og ensomhed. Der er mange krav, som børn og unge i dag skal leve op til. Når børn eller unge mistrives fremtræder de ofte med adfærd, som kan være svær for os voksne at forstå. Jeg er overbevist om, at børn altid gør det bedste de kan i den situation de er i og vi må altid se problemer i den kontekst de opstår i.

Læs mere

Samtaleterapi til voksne


Jeg kan hjælpe dig, hvis du ønsker at skabe en forandring i dit liv. Sammen kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil. Livet kan indimellem skubbe os ud af kurs, og vi kan få brug for hjælp til at komme tilbage på det spor, vi ønsker at være på.Læs mere

Cool Kids® angstbehandling


Cool Kids er et evidensbaseret behandlingsprogram målrettet børn og unge med angstlidelser. Cool Kids er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og sammen lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. I et Cool Kids forløb kommer vi omkring følgende emner:


Læs mere

Gruppeforløb til unge


Jeg møder mange unge, som føler sig ramt af en følelse af utilstrækkelighed og af ikke at lykkes i livet. Unge som ikke føler, de har fundet en vej, som føles god og meningsfuld for dem. Unge som prøver at gøre alt det rigtige, men som på mange måder føler sig helt forkerte. Mange unge har et liv, hvor angst, skam og ensomhed fylder meget, og mange føler sig alene om deres udfordringer. Vi ved, at der er mange unge, der kender til sådanne udfordringer.
Læs mere

Supervision


Jeg tilbyder supervision til andre faggrupper eller til psykologer som f. eks. ønsker at opnå autorisation.

Jeg har 

Jeg har gennem 7 års ansættelse i PPR og 3 år på Århus Universitet bred erfaring  med udredning og behandling af børn samt samtaler med børn, unge og forældre. Jeg erfaring med, at arbejde som PPR psykolog med de mange kasketter dette job kræver. Jeg har erfaring med den kompleksitet, som er til stede, når vi arbejder med børn og unge. Som selvstændig psykolog arbejder jeg nu også i højere grad end tidligere med de voksne i en familie. 

Læs mere