Iben Dalbach
Aut. Psykolog


Speciale i børn, unge og familier

Når et medlem af en familie ikke trives, påvirker det hele familien. Jeg kan hjælpe jer hvis det, I står i virker fastlåst og problematisk.Børn, unge og familier


Mange børn oplever i dag stress, angst, tristhed og ensomhed. Der er mange krav, som børn og unge i dag skal leve op til. Når børn eller unge mistrives fremtræder de ofte med adfærd, som kan være svær for os voksne at forstå. Jeg er overbevist om, at børn altid gør det bedste de kan i den situation de er i og vi må altid se problemer i den kontekst, de opstår i.  

Gruppeforløb til unge


Sammen med psykolog Libeth Bulig tilbyder jeg et gruppeforløb med op til 6 unge i alderen 19-24 år. 

Her kan du møde andre unge, som oplever følelser af angst, skam, utilstrækkelighed og ensomhed og som har svært ved at finde fodfæste i livet. 

Cool Kids®


Cool Kids er et evidensbaseret behandlingsprogram målrettet børn og unge med angst-lidelser. Cool Kids er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og sammen lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst.

Supervision


Supervisionen kan foregå enten individuelt eller i gruppe. Jeg vil sørge for, at vi får lavet en grundig kontraktetablering og sammen vil vi indledningsvist undersøge, hvad jeres ønske og mål med supervisionen er. Kontakt mig og så finder vi sammen ud af, hvordan i ønsker supervisionen tilrettelagt.

Voksne


Jeg kan hjælpe dig, hvis du ønsker at skabe en forandring i dit liv. Sammen kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil. Livet kan indimellem skubbe os ud af kurs, og vi kan få brug for hjælp til at komme tilbage på det spor, vi ønsker at være på. 

 

KONTAKT MIG


Skriv til mig her:  
Eller på: Psykolog@ibendalbach.dk

Eller ring på telefonnummer 6137 9696

Der kan være mange tegn på mistrivsel:

  • angst
  • tristhed/depression
  • ensomhed
  • skænderier og konflikter


Jeg tilbyder professionelle samtaler i min klinik i Åbyhøj – her vil I opleve en varm og hjemmelig atmosfære, hvor der er tid og plads til det, du/I kommer med.


Jeg har gennem min ansættelse som klinisk psykolog på Center for Psykologisk behandling til Børn og Unge (CEBU) - tidligere angstklinikken - på Århus Universitet, særligt specialisteret mig i børn og unge med angst og jeg er certificeret Cool Kids behandler. Se mere om muligheden for Cool Kids forløb her: