Supervision


Jeg tilbyder supervision til andre faggrupper eller til psykologer som f. eks. ønsker at opnå autorisation.


Jeg har gennem 7 års ansættelse i PPR i Randers kommune en bred erfaring med testning, udredning og samtaler med børn, unge og forældre. Jeg har haft ansættelser både på småbørnsområdet og skolebørnsområdet. Jeg erfaring med, at arbejde som PPR psykolog med de mange kasketter dette job kræver. Jeg kender til de udfordringer, man møder som PPR psykolog, når man samarbejder bredt med mange faggrupper og forældre for at sikre bedst mulig trivsel og udvikling for børn og unge.


De sidste 3 1/2 år har jeg været ansat på Center for Psykologisk Behandling for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Århus Universitet. Jeg blev i sin tid ansat af professor Mikael Thastum, med henblik på, sammen med ham, at udforme og lave den nu veletablerede Cool Kids certificerings uddannelse. Jeg har således fagligt særligt haft fokus på børn og unge med angst – både gennem behandling og uddannelse/supervision af andre psykologer. 

De seneste år har mit fokus især været behandling af unge med social angst. Inden min ansættelse på CEBU lavede jeg gennem en årrække Cool Kids behandling i PPR regi. 

Læs evt. mere under fanen ”om mig”


Supervisionen kan foregå enten individuelt eller i gruppe. Jeg vil sørge for, at vi får lavet en grundig kontraktetablering og sammen vil vi indledningsvist undersøge, hvad jeres ønske og mål med supervisionen er. Kontakt mig og så finder vi sammen ud af, hvordan i ønsker supervisionen tilrettelagt.

Når et medlem af en familie ikke trives,

påvirker det hele familien.

Jeg kan hjælpe jer hvis det, I står i virker fastlåst og problematisk.


I min praksis beskæftiger

jeg mig især med:


  • Angst
  • Tristhed / depression
  • Ensomhed
  • Lavt selvværd
  • Vrede
  • Sorg