Iben Scheel Dalbach
Cand. Psych. Aut.


Jeg er autoriseret psykolog med speciale i børn, unge og familier. Jeg har har 14 års arfaring som psykolog og tilbyder samtaleterapi til både børn og voksne. 


Jeg har som psykolog arbejdet med- og hjulpet børn, unge og familier siden 2009. Jeg har særligt specialiseret mig inden for angst og behandlingsprogrammet Cool Kids® gennem min ansættelse, som klinisk psykolog på Center for Psykologisk behandling til Børn og Unge (CEBU) - tidligere angstklinikken på Århus Universitet.

På CEBU har jeg udover behandlingsarbejde varetaget supervision og undervisning af andre psykologer på Cool kids certificeringsuddannelsen. Jeg er pt. tilknyttet CEBU som ekstern supervisor og underviser - se mere her

Jeg vægter løbende opkvalificering og deltager løbende i relevante kurser og modtager løbende supervision. Jeg har netop færdiggjort den 2 årige systemiske efteruddannelse i psykologiske psykiatriske perspektiver ved Børne- og ungepsykiater Søren Hertz og psykolog Jørn Nielsen (Metalog).

Jeg arbejder ud fra en kognitiv, systemisk og relationel forståelsesramme.


Jeg er 44 år, gift med Jakob og mor til 3 drenge på 9, 12 og 17 år.

Jeg blev færdiguddannet psykolog fra Århus Universitet i 2009 og autoriseret ved Dansk Psykolognævn i 2013

KVALIFIKATIONER


År som praktiserende: 13+

Uddannelse: Cand. Psych. Aarhus Universitet

Dimissionsår: 2009

Autorisations år: 2013

SPECIALER


Børn og unge

Angst 

Depression

Cool Kids®

Supervision

Tidligere ansættelser


  • 2009-2010. Psykolog ved PPR i Odder kommune (vikariat)
  • 2010-2017. Psykolog ved PPR i Randers kommune
  • 2017-2020. Klinisk psykolog ved Center for Psykologisk behandling for Børn og Unge (CEBU), på Århus Universitet.


Udover ovenstående ansættelse har jeg i en årrække fungeret som frivillig supervisor i Angstforeningen.