Gruppeforløb for unge


Min kollega, psykolog Lisbeth Bulig, og jeg tilbyder nu et gruppetilbud for unge.

Vi møder mange unge, som føler sig ramt af en følelse af utilstrækkelighed og af ikke at lykkes i livet. Unge som ikke føler, de har fundet en vej, som føles god og meningsfuld for dem. Unge som prøver at gøre alt det rigtige, men som på mange måder føler sig helt forkerte. Mange unge har et liv, hvor angst, skam og ensomhed fylder meget, og mange føler sig alene om deres udfordringer. Vi ved, at der er mange unge, der kender til sådanne udfordringer. 

 

Meningen med gruppeforløbet er, at unge møder andre unge, som også har svært ved at finde fodfæste i livet. Vi ønsker, at du som ung skal mærke, at du ikke er alene.Vi vil komme med vores faglige input, og vi vil lægge vægt på at tage hånd om de temaer, der dukker op i løbet af forløbet. Desuden vil vi lægge op til, at der i gruppen dannes et trygt fællesskab, hvor deltagerne kan dele tanker og følelser og komme med input til hinanden. Vi tror, deltagerne vil opleve, at de tanker, de hver især har om sig selv og livet, vil være genkendelige for andre, og at følelsen af alenehed derved vil blive mindre.

 

Praktiske oplysninger:

Gruppetilbuddet er for unge i alderen 19-24 år.

Der er plads til seks unge i gruppen, og der er mulighed for gruppeforløb i Århus og Vejle. Opstart i løbet af efteråret 2021. Der vil være seks mødegange af to timers varighed, og forløbet vil strække sig over 12-15 uger.  

Prisen er 4.800 pr. deltager, og der vil være mulighed for individuelle samtaler sideløbende. 

Du kan læse mere om min kollega her: lisbethbulig.dk


Kontakt mig gerne hvis du vil hører mere og dette gruppeforløb

 

Når et medlem af en familie ikke trives,

påvirker det hele familien.

Jeg kan hjælpe jer hvis det, I står i virker fastlåst og problematisk.


I min praksis beskæftiger

jeg mig især med:


  • Angst
  • Tristhed / depression
  • Ensomhed
  • Lavt selvværd
  • Vrede
  • Sorg