Børn, unge og familier


Mange børn oplever i dag stress, angst, tristhed og ensomhed. Der er mange krav, som børn og unge i dag skal leve op til. Når børn eller unge mistrives fremtræder de ofte med adfærd, som kan være svær for os voksne at forstå. Jeg er overbevist om, at børn altid gør det bedste de kan i den situation de er i og vi må altid se problemer i den kontekst de opstår i.


Et barn er aldrig problemet – det er problemet der er problemet, men situationen kan være så fastlåst at det er svært at få øje på. Som forældre kan der være brug for hjælp til at forstå, hvad et barns adfærd fortæller og der kan være brug for hjælp til at se, hvordan der kan skabes bevægelse og forandring. Netop det kan jeg hjælpe jer med.


Når I henvender jer til mig, vil I som familie blive inviteret til en indledende samtale. Herefter vil vi sammen planlægge et forløb, hvor I enten kommer sammen med jeres barn/ung eller hvor barnet/ den unge taler med mig alene. Jeg gør meget for at skabe en rolig og behagelig stemning i rummet. Det er vigtigt at både I og jeres barn oplever, at det er rart at komme her hos mig. I nogle tilfælde kan det være jer forældre, som har brug for at tale alene med mig om, hvordan i hjælper jeres barn bedst muligt.


Jeg er certificeret Cool Kids behandler og jeg tilbyder Cool Kids forløb til behandling af angst hos børn og unge. Læs her om Cool Kids her:


Når et medlem af en familie ikke trives,

påvirker det hele familien.

Jeg kan hjælpe jer hvis det, I står i virker fastlåst og problematisk.


I min praksis beskæftiger

jeg mig især med:


  • Angst
  • Tristhed / depression
  • Ensomhed
  • Lavt selvværd
  • Vrede
  • Sorg