Børn, unge og familier


Mange børn oplever i dag stress, angst, tristhed og ensomhed. Der er mange krav, som børn og unge i dag skal leve op til. Når børn eller unge mistrives, så fremtræder de ofte med adfærd, som kan være svær for os voksne at forstå. Jeg er overbevist om, at børn altid gør det bedste, de kan i den situation, de er i, og vi må altid se problemer i den kontekst, de opstår i.


Jeg kan hjælpe jer, hvis jeres barn viser tegn på.


 • Angst
 • Tristhed/angst
 • Vrede
 • skolefravær 


Et barn er aldrig problemet – det er problemet der er problemet. Men situationen kan være så fastlåst og kompleks, at vi mister overblikket. Som forældre kan der være brug for hjælp til at forstå, hvad et barns adfærd fortæller, og der kan være brug for hjælp til at se, hvordan der kan skabes bevægelse og forandring. Netop det kan jeg hjælpe jer med.


Jeg arbejder med hele familien. Når et familiemedlem mistrives eller har ondt i livet, påvirkes hele familien. Nogle gange ændrer familien sig pga. skilsmisse, sygdom eller dødsfald og der kan være brug for hjælp til, hvordan den enkelte i familien, forældrene som par, eller familien som helhed kan stå i det svære og udvikle sig og bevæge sig med afsæt i den situation og kontekst, som nu er.

 

Som familiepsykolog arbejder jeg blandt andet med:

 • Skilsmisse
 • Sygdom
 • Sorg
 • Parforholdsproblematikker
 • Konflikter i familierNår I henvender jer til mig, vil I som familie blive inviteret til en indledende samtale. Herefter vil vi sammen planlægge et forløb. I kan som forældre komme alene, komme sammen med jeres barn/ung eller barnet/ den unge kan tale alene med mig. Jeg gør meget for at skabe en rolig og behagelig stemning i rummet. Det er vigtigt at både I og jeres barn oplever, at det er rart at komme her hos mig.


Jeg er certificeret Cool Kids behandler og jeg tilbyder Cool Kids forløb til behandling af angst hos børn og unge. Læs her om Cool Kids her:


Når et medlem af en familie ikke trives,

påvirker det hele familien.

Jeg kan hjælpe jer hvis det, I står i virker fastlåst og problematisk.


I min praksis beskæftiger

jeg mig især med:


 • Angst
 • Tristhed / depression
 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Vrede
 • Sorg